foto%20flyer.jpg

Onze winkel is elke zaterdag geopend van 9.30 - 13.00 uur! Maar u kunt ons altijd bellen voor een afspraak, Hennie 06 53680576/ Celeste 0624862570

Kalveren

De kalveren worden gehouden in stallen met genoeg lucht, licht en een zachte rubberen vloer.
De kalveren die worden gehouden in de veehouderij komen uit de omgeving en zijn allemaal traceerbaar.

Dierenwelzijn

Om het welzijn van de dieren te kunnen garanderen voldoet de veehouderij aan strenge duurzaamheidseisen en is ze in het bezit van het MDV certificaat en IKB certificaat.

Certificaten

MDV certificaat

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Fijn stof
  • Klimaat

IKB certificaat

Alle runderen van vleesvee houders kunnen zich laten certificeren. Voor de afzet van vlees naar Slachterijen is dit een voorwaarde. IKB Nederland is zo is ingericht dat ze voldoen aan het reglement.

SKV aangesloten

Om extra zekerheid en vertrouwen aan afnemers te kunnen bieden, is in 1990 de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) opgericht. Inspecteurs van de SKV voeren onaangekondigd controles uit in alle stappen van de kalfsvleesketen. Wie de regels overtreedt kan rekenen op sancties vanuit de SKV en op strafrechtelijke vervolging door de overheid.

IKB-Nederland-212x300.jpg     

foto%202018%20294.JPG